Algemene voorwaarden

Deze website is is gemaakt in opdracht van COC Nederland, door Studio Pieter Jan Boterhoek en Joeri Evers. Het doel van deze website is om de bezoeker te informeren over Paarse Vrijdag. Ook biedt de website de mogelijkheid om Paarse Vrijdag pakketten te bestellen/downloaden. Deze pakketten zijn gratis: er worden dus nooit kosten voor in rekening gebracht. Wel worden hiervoor persoonsgegevens verzameld. Hieronder lees je hoe wij met deze gegevens om gaan.

Deze website is met de grootste zorg ontwikkeld. Desondanks kunnen er onjuistheden of onduidelijkheden op de site staan. Neem in dat geval gerust contact met ons op via gsa@coc.nl.

Persoonsgegevens

Tijdens het bestellen/downloaden van de pakketten worden persoonsgegevens verzameld, zoals naam- en adresgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de pakketten te versturen, om inzicht te hebben in wie er mee doen aan Paarse Vrijdag, om deelnemers uit te nodigen voor de evaluatie, en om deelnemers te informeren over nieuwe campagnes. Uiteraard delen we je persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gsa@coc.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ook heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons